Pravno obvestilo

Namen teh spletnih strani je predstaviti splošno informacijo o podjetju Alpina, d.o.o. (v nadaljevanju: Alpina), njenem poslovanju ter njenih proizvodih. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na pravila, ki jih vsebuje obvestilo.


Ko brskate po domači strani Alpine, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste - zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa, ali sodelovanja v spletnih raziskavah - prostovoljno zaupali svoje osebne podatke kot so: ime, elektronski naslov, itd. Alpina jamči, da bo osebne podatke varovala kot zaupne.


Vse informacije (pisne in slikovne) vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Alpine. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: " © 1998-2009 Alpina, d.o.o. - Vse pravice pridržane."


Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke Alpine ali ima Alpina pravico njihove uporabe. Ker pa je Alpina mednarodna družba, se lahko znamke, uporabljene za posamezne proizvode po posameznih državah razlikujejo.


Te spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi stranmi tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar Alpina ni odgovorna za njihovo vsebino. Linke do drugih spletnih strani nudi Alpina le kot ugodnost za uporabnike njenih spletnih strani.


Alpina bo zagotavljala točnost in ažurnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh, z vso potrebno skrbnostjo, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti Alpina niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.


Alpina si tudi pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Alpina ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Alpina
trgovina
Modrost
nakupovanja.
Alpina moda Pika na i.
Alpina šport Oprema
zmagovalcev.